WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ WE LWOWIE

 

Pani Mirosława Czetyrba-Piszczako, uczestnicząc w wyjeździe studyjnym dla nauczycieli języka ukraińskiego nt. W świecie ukraińskiej edukacji i wielokulturowości Lwowazorganizowanym przez W-MODN w Olsztynie, nawiązała współpracę z Wojewódzką Biblioteką we Lwowie. W województwie warmińsko-mazurskim inicjatorem tego typu działań jest Piotr Tabaka, nauczyciel w Międzyszkolnych Zespołach Nauczania Języka Ukraińskiego w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście.

W ramach współpracy prezentowane są lekcje online oraz wspólne akcje na rzecz dzieci. 24 maja 2016 r. olsztyńscy gimnazjaliści wspólnie z dziećmi z MZNJU w Lidzbarku Warmińskim przygotowali lekcję na temat Unii Europejskiej, którą zaprezentowali dzieciom i młodzieży ze szkół we Lwowie oraz szkole w miejscowości Konstantyniwka w obwodzie donieckim. Kolejna inicjatywa to zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin ukraińskich, które opuściły  tereny objęte wojną i obecnie uczą się w szkołach we Lwowie. Tego rodzaju działania to nie tylko forma uatrakcyjnienia lekcji, to także budowanie motywacji do nauki języka, możliwość zweryfikowania swoich umiejętności językowych, nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych i przezwyciężanie barier kulturowych. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta z Biblioteką  zaowocuje w kolejnym roku szkolnym następnymi ciekawymi lekcjami i wspólnymi działaniami.

Copyright © 2016. Gimnazjum nr 7 w Olsztynie.